Положення про використання логотипу та сертифікатів категоризації садиб

 

Проект

З А Т В Е РД Ж Е НО
Правління ГО «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні»
протокол № ___ від «__» ______ 2018 р.


ПОЛОЖЕННЯ
про використання логотипу та сертифікатів категоризації садиб Всеукраїнської громадської організації «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні»


РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Положення про використання логотипу Всеукраїнської громадської організації «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні» (далі – «Положення») розроблено з метою забезпечення захисту інтересів Всеукраїнської громадської організації «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні» (далі – «Спілка») та її членів від недобросовісного використання логотипу та сертифікатів категоризації садиб (далі – «символіка»).

1.2. Символіка Спілки забезпечує та просуває якість надання послуг у сфері сільського зеленого туризму членами Спілки. До послуг у сфері сільського зеленого туризму членів Спілки входить: розміщення у приватному будинку (далі – «садиба») членом Спілки туристів, надання харчування, організації дозвілля і заходів, пов'язаних з використанням майна особистого селянського господарства чи фермерського сімейного господарства, місцевими звичаями та традиціями гостинності.

1.3. Основна мета символіки Спілки - посилити попит на послуги сільського зеленого туризму серед вітчизняного та зарубіжного споживача шляхом популяризації садиб членів Спілки та самої Спілки, підвищити конкурентоспроможність агротуристичного сектору та його ключових гравців з метою стимулювання його соціально-економічного розвитку за допомогою такої символіки, яка створює та покращує позитивний імідж садиб членів Спілки та в цілому сільського зеленого туризму. 

1.4. Для членів Спілки, які локаційно розташовані по всій території України символіка є важливою можливістю посилити взаємодію з потенційними споживачами та зарекомендувати себе на ринку як конкурентоспроможного гравця, який надає якісні та гарантовані послуги.

1.5. Це Положення гарантує, що всі послуги, що надаються членами Спілки під символікою Спілки відповідають стандартам Спілки  та загальноприйнятим критеріям високої якості.

1.6. Символіка Спілки має важливу комунікативну функцію відносно споживачів. Вона допомагає відрізнити стандартизовану Спілкою послугу, яка є частиною ініціативи Спілки, від інших несертифікованих аналогічних послуг. В зв’язку з цим цінності, які можна побачити через символіку, дуже важливі і відповідають критеріям якості, що перевіряються під час стандартизації інспекторами (аудиторами) Спілки.

РОЗДІЛ ІІ. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2.1.  Право на використання символіки Спілки надається членам Спілки, за умови виконання наступних вимог:

  • дійсне членство в  Спілці, яке підтверджується сертифікатом члена Спілки та Реєстром членів Спілки на сайті Cпілки www.greentour.com.ua;
  • ведення особистого селянського господарства чи фермерського сімейного господарства (далі «господарства») у сфері сільського зеленого туризму;
  • наявність чинного сертифікату стандарту «Українська гостинна садиба» будь-якого рівня; 
  • наявність чинного сертифікату програми «Зелена садиба».

2.2. Символіка може бути використана членами Спілки на бланках своїх господарств, транспортних засобах, на фасаді садиб, виробах і друкарській продукції рекламного характеру.

2.3.  Члени Спілки можуть використати символіку Спілки поруч з власним логотипом.

2.4. Символіка Спілки не може бути використана на товаророзпорядчих, транспортних і фінансових документах.

2.5. Внесення змін і доповнень в символіку Спілки, його спотворення і передача прав на їх використання третім особам не допускається.

2.6. Члени Спілки повинні добросовісно використовувати символіку Спілки, її використання  не повинне бути шкідливим і не повинне шкодити іміджу Спілки.

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАКОНОДАВЧІ ВИМОГИ ТА НАСЛІДКИ

3.1. Члени Спілки, які мають на меті використовувати символіку Спілки, повинні дотримуватися вимог діючого національного законодавства для сектору, в якому вони працюють.

3.2. Спілка не несе відповідальність за збитки, заподіяні споживачам членами Спілки – незалежно від юридичної підстави, включаючи цивільно-правовий делікт. 
Дані положення не впливають на відповідальність Спілки відповідно до норм законодавства про відповідальність за недоброякісність послуг або відповідальність, що випливає з гарантій, наданих Спілкою. 

Вищезгадані обмеження відповідальності також не застосовуються в разі завдання шкоди життю і здоров'ю людини або нанесення тілесних ушкоджень споживачам послуг під символікою Спілки.

3.3.Система стандартизації якості забезпечує правильне використання символіки Спілки. Система стандартизації якості передбачає процедури інспекції та сертифікації (процедура контролю), які включають оцінку різноманітних критеріїв, що стосуються різних положень розроблених та затверджених Спілкою.

3.4. Незаконне використання або підробка символіки Спілки тягне за собою цивільну або кримінальну відповідальність у відповідності із законодавством України.

РОЗДІЛ ІV. ПРОЦЕДУРА ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОРИСТАННЯ СИМВОЛІКИ ГО

4.1. Будь-яка фізична чи юридична особа, яка хоче використовувати символіку Спілки має відповідати  п. 2.1. цього Положення.

4.2. Процедура отримання дозволу на використання символіки Спілки затверджується в окремих додатках до цього Положення правлінням Спілки.

Наш менеджер проконсультує
ava
Менеджер
Iryna
+38 097 314-75-07

Вгору