Оновлена Програма добровільної категоризації у сфері сільського зеленого туризму «Українська гостинна садиба»

Мета: розвиток різних форм поселення у сільській місцевості, підвищення якості комплексного обслуговування туристів, надаваних послуг розміщення та сприяння розвитку сільських територій в Україні.

1. Загальні положення.

Підготовку Програми добровільної категоризації у сфері сільського зеленого туризму «Українська гостинна садиба» (далі – «Програма») та категоризаційних вимог здійснено на підставі закону України "Про туризм", міждержавних стандартів на туристично-екскурсійне обслуговування та аналогічних стандартів країн-членів Європейської федерації сільського та фермерського туризму EUROGITES (Австрії, Ірландії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Швеції, Швейцарії, Чехії). 
Вимоги добровільної категоризації розроблені відповідно до вимог ДСТУ 4268:2003 “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги”, нормативних документів та основних стандартів щодо індивідуальних та колективних не готельних засобів розміщення європейських країн та України.

2. Сфера застосування

Програма застосовується з метою добровільної категоризації індивідуальних та колективних не готельних засобів розміщення.
Програма поширюється на індивідуальні та колективні не готельні засоби розміщення, власники яких є членами ГО «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні», а також на тих власників засобів розміщення хто не є членами даної організації та добровільно об’єднуються у мережу «Українська гостинна садиба».
Програма встановлює вимоги до різних категорій засобів розміщення сільського туризму та порядок їх присвоєння. Вимоги Програми застосовують до суб'єктів господарювання, що надають послуги індивідуальних та колективних не готельних засобів розміщення. 

3. Нормативні посилання

При розробці даної Програми враховані наступні нормативно-правові акти:

 • Закон України “Про туризм”, №324/95  від 15.09. 1995 р. 
 • Закон України “Про особисте селянське господарство”, №742 від 15.05.2003 р. 
 • Закон України «Про фермерське господарство», № 973 від 19.06.2003 р.
 • Закон України «Про захист персональних даних», №2297 від 01.06.2010 р.
 • Постанова КМУ «Про затвердження порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)», №297 від 15.03.2006 р. 
 • Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення рятувальних заходів на об'єктах туристичних відвідувань»,  №507 від 27.05.2009 р. 
 • ДСТУ 4268:2003 “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги”.
 • ДСТУ 4269:2003 “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Класифікація готелів”.
 • ДСТУ 4527:2006 “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення”.
 • Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені Наказом МВС України від 30.12.2014  № 1417, зареєстровано в Мінюсті України 5 березня 2015 р. за № 252/26697.
 • Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць, затверджені Наказом МОЗ України від 17 березня 2011р. N 145, зареєстровано в Мінюсті України 5 квітня 2011 р. за N 457/19195 
 • ГОСТ 28681.1-95 "Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг".
 • ГОСТ 28681.2-95 Туристско-экскурсионное обслуживание. Туристские услуги. Общие требования.
 • ГОСТ 28681.3-95 Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов.
 • ГОСТ 30523-97 Услуги общественного питания. Общие требования.
 • ДБН 360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.
 • ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. 
 • ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення».
 • ДБН В.1.2-10-2008 " Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму" 
 • ДБН В.1.1-31:2013. Захист територій, будинків і споруд від шуму. 
 • ДБН-В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення»
 • ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування».
 • ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація».
 • ДБН В.1.1.7–2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва».
 • ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять
 • ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" .

Оцінювальна система стандартів якості послуг у сільському туризмі, яка прийнята у 2005 році організацією Eurogites.

4. Знак, сертифікат «Українська гостинна садиба» 

Добровільна категоризація у сфері сільського зеленого туризму «Українська гостинна садиба» має чотири категорії, які позначаються відповідним знаком. Знак «Українська гостинна садиба» включає композицію із словосполучення українською - «українська гостинна садиба», англійською – «ukrainian guest house»  та графічного символу, на якому зображена українська хатинка. Під  хатинкою розміщені одна, дві або три квітки мальви.  

Чотири категорії засобів розміщення позначаються: 

 • базова – позначається без квітки   
 • перша – однієї квіткою    
 • другу - двома квітками    
 • третя - трьома квітками  

Знак дає право сільському господарю повідомляти про відповідну якість житлових умов та рівень послуг у засобах реклами та інформації, встановлювати плату, співставлену з його категорією тощо. Цей знак надається ГО «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні»  може використовуватися як маркетинговий інструмент у зростанні популярності садиби.

Знак «Українська гостинна садиба» у діаметрі 0,5 м надається власнику для розміщення на зовнішній стороні будинку. Знак надається на термін  три роки, що засвідчується відповідним сертифікатом:

5. Порядок здійснення добровільної категоризації

Розробляються проекти стандартів у яких передбачається проведення власником об’єкту розміщення самооцінки щодо рівня категорії та вимоги до кваліфікації інспекторів (аудиторів).

Переглянути протокол

Наш менеджер проконсультує
ava
Менеджер
Iryna
+38 097 314-75-07

Вгору